Team

Teammotivation

Teammotivation undersöker hur teammedlemsskapet kan tillfredställa individerna och riktar sig till ”verkliga” team. Team som framgångsrikt motiverar sina medlemmar har fyra nyckelegenskaper:

  • Medlemmarna anser att uppgifterna i sig är tillfredställande. Vi definierar detta som ”Tillfredställande uppgifter”.
  • Varje medlem har en känsla av stolthet över att vara en del i teamet. Vi definierar detta som ”Stolthet över medlemsskapet”.
  • Medlemmarna är starkt engagerade och tar full del i arbetet. Vi definierar detta som ”Ansvarsfullt deltagande”.
  • Teamledarskapet utvecklar teamet mot att bli en högpresterande enhet med en stark teamkänsla. Vi definierar detta som ”Teamorienterat ledarskap”.

Teori varvas med workshops i grupper samt föreslår vi att under dagen även 2h lagaktiviteter utomhus där vi helt enkelt praktiserar det vi talat om.

Mål

  • att ge en grundläggande modell av teammotivation
  • att ge teamet en möjlighet att värdera den befintliga motivationsnivån
  • att ge en struktur till en workshop för förbättrad teammotivation


Skicka in din offertförfrågan här!

Nyhetsbrev

Vill du ha våra nyhetsbrev per mejl? Skicka oss din e-postadress via formuläret.


7