Kommunikation

Effektiv kommunikation

Här ges grunden till en effektivare kommunikation och vänder sig till personer som vill komma framåt med sin kommunikation genom ökad självkännedom skapa större förståelse för andra människors beteende och hur de kommunicerar.

Här jobbar vi med IPU Profilanalys som är en analys av hur man just nu upplever sig själv och sitt beteende i arbetet. Det är alltså inget prestationstest. Rapporten som blir resultatet efter genomförd analys, bygger enbart på den analyserades egna svar, som databehandlats. Rapporten innehåller inte andra personers tolkningar eller värderingar av den person som analyserats. Den här analysen är mycket träffsäker kommer öka er självkännedom markant och vidare.

Att kommunicera innebär inte att enbart tala utan minst lika viktigt är det att lyssna. Vi talar därför även om aktivt lyssnande, feedback, förhållningssätt och attityder och även konflikthantering.

Mål

  • ökad kunskap om kommunikation och beteenden
  • ökad självkännedom
  • verktyg och tekniker att påverka, styra och tolka din omgivning

Skicka in din offertförfrågan här!

Nyhetsbrev

Vill du ha våra nyhetsbrev per mejl? Skicka oss din e-postadress via formuläret.