Verktyg

IPU Profilanalys

IPU Profilanalys ökar kunskapen om ditt eget och andras beteende. Det är självklart en del av en individs utveckling, men det ger också möjligheter att utveckla olika delar av en verksamhet. Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och individuell utveckling. Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är det enkelt att använda och ger långsiktiga effekter.

Tillvägagångssättet att göra en Profilanalys är följande:

  • Du får en länk via mail som går till en hemsida. Testet kan alltså göras när du vill och var du vill. Testet är personligt så varje person gör sitt eget.
  • Du fyller i dina uppgifter och sen svarar du på ett antal frågor, vad som stämmer in bäst och sämst. Detta tar 10 min
  • Efter att det är klart analyseras detta och sammanställs i en rapport som mailas till oss, vilket självklart hanteras konfidentiellt
  • Vi går sedan igenom detta individuellt alt. i grupp beroende på vilket koncept ni bokar
  • Rapporten kan man även sedan arbeta vidare med dvs som underlag till medarbetarsamtal m.m.

IPU är alltså inget prestationstest. Den är en analys av hur man just nu upplever sig själv och sitt beteende i arbetet. Rapporten som blir resultatet efter genomförd analys, bygger enbart på den analyserades egna svar, som databehandlats. Rapporten innehåller inte andra personers tolkningar eller värderingar av den person som analyserats. IPU Profilanalys bygger på C G Jungs teorier och William Moulton Marstons forskning om och utvecklinng av teorierna om normala människors beteende.

Vi använder detta t.ex. samband med teamutveckling, när företag önskar hjälp med rekrytering av personal då IPU Profilanalys är ett otroligt bra redskap för just detta m.fl. IPU Profilanalys vänder sig till alla människor och genom att förstå sitt eget beteende så är det lättare att sen förstå andras beteende och på så vis skapa en högre förståelse och bättre kommunikation.

Skicka in din offertförfrågan här!

Nyhetsbrev

Vill du ha våra nyhetsbrev per mejl? Skicka oss din e-postadress via formuläret.