Team

Högpresterande team

Ger en modell för utveckling av högpresterande team. Vänder sig till grupper som är mindre vana vid teamutveckling och till team som ”fastnat”.

Hur ser ett framgångsrikt team ut?

 • Definierat syfte; ett team vinner mkt på att ha en gemensam syn på mål och mening

 • Tydlig rolldefinition; var och en i teamet måste förstå vilken roll man spelar och varför

 • Effektiv problemlösning; alla team måste kunna lösa problem av varierande komplexitet

 • Frånvaro av grupptänk; många som observerar team har upptäckt en form av systematisk partiskhet och kanske fördomsfullhet som kan ge sämre förmåga att fatta bra beslut

 • Positiv extern samverkan; det är viktigt att team upprätthåller en god relation med andra grupper så att organisationen fungerar effektivt

 • ”Det klarar vi”-inställning; effektiva team har självförtroende

 • Mellanmänsklig öppenhet; de team vars medlemmar känner att de kan vara öppna och lita på varandra, är oftast starka och når framgång

 • Uppskattning av olikheter;olikheter ses ofta som negativt och som en källa till motsättningar men kan genom enkel acceptans av det som är olika, istället stärka och ge teamet fördelar

 • Stödjande beteende; en av de mest uppskattade egenskaperna hos framgångsrika team är det sätt på vilket medlemmarna anstränger sig för att stödja varandra och skapa ett samverkande klimat

 • Hög energinivå; effektiva team har nästan alltid förmåga att mobilisera sina medlemmars energi

 • Ständigt lärande; effektiva team är öppna för lärande både intern och externt

 • Firande av framgång; team måste lyckas för att växa


Skicka in din offertförfrågan här!

Nyhetsbrev

Vill du ha våra nyhetsbrev per mejl? Skicka oss din e-postadress via formuläret.


7